Bréf LHM til ríkisstjórnar Íslands - Ívilnun fyrir reiðhjól

Landssamtök hjolreiðamanna skrifuðu ráðherrum og ríkisstjórn Íslands og fóru fram á það að ívilnun fyrir reiðhjól og rafmagnsreiðhjól yrði ekki lakari en fyrir rafmagnsbíla.

Bréfið:

Ívilnun fyrir reiðhjól og rafmagnsreiðhjól.
 
Landssamtök hjólreiðamanna fram á það við ríkistjórnina að hún hlutist til um að
breyta lögum og reglum þannig að reiðhjól og rafmagnsreiðhjól njóti ekki minni
ívilnunar en rafmagnsbílar á hverjum tíma. Efnislega felur það í sér að fella þarf
niður virðisaukaskatt af reiðhjólum og rafmagnsreiðhjólum. Eins viljum við benda á
nauðsyn þess að bjóða aðgengi að hleðslu fyrir rafmagnshjól.
 
Greinargerð:
Rafmagnsbílar njóta sérstakrar ívilnunar í skattlagningu umfram önnur ökutæki og mun ekki
vera greidd vörugjöld af þeim, né virðisaukaskattur upp að ákveðnu marki. Það er gert til að
hvetja til orkuskipta í samgöngum. Sem kunnugt er er reiðhjólið umhverfisvænsta og
orkunýtnasta samgöngutækið á landi sem mannkynið hefur fundið upp. Kolefnisspor við
framleiðslu reiðhjóla er auk þess aðeins brotabrot af kolefnisspori rafmagnsbíla. Reiðhjól hafa
líka margvísleg önnur góð áhrif á umhverfi og samfélag umfram rafmagnsbílana. Má þar nefna
minni loftmengun í þéttbýli, betri lýðheilsu, aukið umferðaröryggi, bættan bæjarbrag, ódýrari
umferðarmannvirki, betri nýtingu á plássi og bætt gæði umhverfis í þéttbýli, minni fjarvistir frá
vinnu, aukin félagsleg samskipti og lengri og betri lífdaga. Fjöldi úttekta hafa komist að því að
auknar hjólreiðar fela í sér hreinan sparnað fyrir samfélagið en bílaumferð aftur á móti kostar
samfélagið peninga þrátt fyrir skatta og gjöld sem eru innheimt. Það skýtur því skökku við að
meiri ívilnanir skuli vera með rafmagnsbílum heldur en reiðhjólum og rafmagnsreiðhjólum
þegar umhverfisáhrif þessarra ökutækja eru tekin með í reikninginn.

  Bréf LHM dagsett 4. janúar 2019