Umsagnir um drög að frumvarpi til nýrra umferðarlaga, önnur umferð.

Í júní 2009 skilaði nefnd sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, Kristján L. Möller skipaði í lok árs 2007 drögum að frumvarpi til almennra umferðarlaga. Í framhaldi af því voru drögin sett á vef ráðuneytisins til almennrar umsagnar og var frestur veittur til 15. september sl. til að skila athugasemdum. Fjölmargar athugasemdir komu fram, meðal annars frá LHM, sem unnið var úr á vegum ráðuneytisin. Þau drög sem gerð var aðgengileg á vef ráðuneytisins þann 11. nóvember 2009 til umsagnar öðru sinni hafa að geyma ýmsar af þeim þeim athugasemdum sem gerðar voru við fyrstu drög frumvarpsins.

Það er virðingarvert að almenningur og hagsmunaaðilar fái ítrekað að koma með tillögur og athugasemdir við þetta umferðarlagafrumvarp og athyglisvert að fylgjast með því hvernig það þróast. 

LHM hefur lagt mikla vinnu við í þetta mál til að aðstoða eftir fremsta megni við að láta þessi lög endurspegla virðingu fyrir umhverfisvænsta og hollasta ökutækinu, reiðhjólinu. Fyrst tókum við saman ítarlegar tillögur og lögðum fyrir nefndina haustið 2008 og þegar fyrstu drögin voru birt sendum við aftur ítarlegar athugasemdir og breytingatillögur og rökstuddum mál okkar vandlega með vísunum í rannsóknargögn og vísindagreinar.

Nú eru komin fram ný drög og urðum við því miður ekki ánægð með ýmis ný höft sem þar voru lögð á hjólreiðafólk þó margir punktar frá okkur hefðu verið teknir inn. Því settum við enn og aftur fram ítarlegar umsagnir um breytingarnar og ítrekuðum okkar helstu áherslumál sem ekki hefur verið tekið tillit til enn.


Það má lesa um drögin að nýju umferðarlögunum á vef Samgönguráðuneytisins í þessari frétt og þar sem er tenging á PDF útgáfu af lagadrögunum.


Athugasemdir LHM við drögin má lesa má hér .

Hjálagt efni var:

Áverkar eftir reiðhjólaslys. Karl Kristjánsson og Brynjólfur Mogensen. Læknablaðið 1996: 82, bls. 315